S P R Á V Y

H L A V N É   S P R Á V Y


V predvečer sviatku sv. Martina bola udelená cena ,,Zdieľanie" (Sharing Price) Občianskemu združeniu Ecori. Toto ocenenie založila Sieť centier Rady Európskej kultúrnej cesty svätého Martina. Rada Európskej kultúrnej cesty svätého Martina na Slovensku rozhodla túto cenu založenú opátstvom v Ligugé (Francúzsko) tohto roku venovať práve tejto OZ za...

SK - Návšteva v Zemnom a zapálenie lampášikov 11. novembra, v deň sv. MartinaS radosťou sme prijali pozvanie na farnosť ako aj na Obecný úrad v Zemnom. S p. farárom Štefanom Siekelom a s p. starostom Jánosom Bóbom sme našli veľa spoločných myšlienok, ktoré v budúcnpsti môžu tvoriť základ ďalšej spolupráci v budovaní cesty sv. Martina zo Žitného...

Via Sancti Martini - Púť v Budapešti, 6. november 2021 - Ďakujeme pánovi Dr. Tamásovi Szávaimu za organizáciu a strhujúcu prednášku!

Dobročinný zber šatstva a hračiek v duchu sv. Martina pre Diakonie Broumov 2. - 4. novembra. Vyzbierali sme okolo 100 vriec použitých ale zachovalých vecí.

W E B O V Ý   K A N Á L   -   F A C E B O O K