S P R Á V Y

H L A V N É   S P R Á V Y


V dňoch 14. až 16. októbra 2019 Rada Európskej kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku prevzala záštitu nad dobročinným podujatím, ktoré spoluzorganizovala s čerínskou svätomartinskou komunitou. Účelom podujatia bolo darovanie šatstva pre ľudí z okolia, ktorí ho potrebujú a pri ktorých nájde využitie.

Sv. Martin je patrónom vojakov, chudobných a žobrákov. 11. novembra 1918 ( práve v deň sv. Martina) bolo podpísané prímerie medzi krajinami Dohody a Nemeckom v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku Compiegne vo Francúzsku . V tomto roku si svet pripomína sté výročie konca prvej svetovej vojny.

W E B O V Ý   K A N Á L   -   F A C E B O O K