S P R Á V Y

V Stuttgarte na 102. katolíckom stretnutí bol vyrobený obrovský 1200 dielny plášť.Mnohé školy a organizácie darovali vlastnoručne pripravené kúsky, ktoré boli zošité a použité pri rôznych príležitostiach na podujatí.Na záver stretnutia symbolický plášť svätého Martina rozdelili. Nemecké centrum Svätého Martina poslalo kus plášťa európskym...

" Deň v znamení sochy sv. Martina. Ráno som mal stretnutie so zástupcami mesta Szombathely, kde sa v roku 316 narodil Sv. Martin a na jeho počesť vznikla cesta Via Sancti Martini, ktorá spája všetky miesta, kde sú kostoly a rôzne pamiatky nesúce jeho meno. Jedna vetva tejto cesty vedie aj do nášho mesta, ku Kostolu svätého Martina. V rámci...

Cyklistická púť na ceste sv Martina, Dolný Štàl - Zemné, 7. mája 2022.

V dňoch 12. až 14. mája sme sa zúčasatnili výročného valného zhromaždenia Európskej kultúrnej cesty sv.Martina v belgickom Beverene . Účastníkov stretnutia pozdravil hostiteľ Richard Willems, prezident belgickej organizácie. V prvej časti programu delegáti si vypočuli výročnú správu organizácií...

V predvečer sviatku sv. Martina bola udelená cena ,,Zdieľanie" (Sharing Price) Občianskemu združeniu Ecori. Toto ocenenie založila Sieť centier Rady Európskej kultúrnej cesty svätého Martina. Rada Európskej kultúrnej cesty svätého Martina na Slovensku rozhodla túto cenu založenú opátstvom v Ligugé (Francúzsko) tohto roku venovať práve tejto OZ za...

SK - Návšteva v Zemnom a zapálenie lampášikov 11. novembra, v deň sv. MartinaS radosťou sme prijali pozvanie na farnosť ako aj na Obecný úrad v Zemnom. S p. farárom Štefanom Siekelom a s p. starostom Jánosom Bóbom sme našli veľa spoločných myšlienok, ktoré v budúcnpsti môžu tvoriť základ ďalšej spolupráci v budovaní cesty sv. Martina zo Žitného...

W E B O V Ý   K A N Á L   -   F A C E B O O K