S P R Á V Y

H L A V N É   S P R Á V Y


Naša organizácia mala za česť privítať na Slovensku vzácnych hostí: pána Antoine Selosse, predsedu Európskeho centra kultúrnej cesty sv. Martina z Francúzska, predsedu maďarskej organizácie, Róberta Orbána s delegáciou, a predsedkyňu chorvátskej organizácie, Ines Sabotič. Po návšteve Katedrály sv. Martina v Bratislave sa uskutočnilo neformálne...

REKCSM - SK sa zúčastnila na Svätomartinskej folklórnej slávnosti v Dunajskej strede na pozvanie mestského kultúrneho strediska. S detičkami a s rodičmi sme maľovali lampášiky, rozprávali sme príbehy o sv. Martinovi a záujemcom sme dávali informácie o Európskej kultúrnej ceste sv. Martina.

Tlačová kancelária KBS: Obec Čerín neďaleko Banskej Bystrice sa stala najvýchodnejším bodom európskej kultúrnej cesty svätého Martina. Tamojší kostol tak získal duchovné prepojenie s ďalšími európskymi kostolmi, zasvätenými svätému Martinovi. Počas slávnostnej svätej omše prijali veriaci od zástupcov pútnickej cesty stopu svätého Martina z...

W E B O V Ý   K A N Á L   -   F A C E B O O K