C E S T A   S V.   M A R T I N A


Cesta sv. Martina je pútnický program Združenia. Jeho účelom je napomôcť spoznávaniu kultúrneho odkazu sv. Martina z Tours prostredníctvom návštevy slovenských chrámov a svätýň pomenovaných po jeho osobe. Tieto pútnické miesta sa nachádzajú v špecifických destinačných oblastiach (zoznam uznaných pútnických miest a príslušných oblastí môžete vidieť nižšie) a ponúkajú vlastný historický príbeh, umeleckú hodnotu a duchovný význam. 

Ľudia - pútnici, ktorí sa podujmú na putovanie za týmito jedinečnými kultúrnymi pamiatkami, si takto môžu duchaplne naplniť svoje voľno-časové chvíle a to či už samostatne alebo aj v spoločnosti svojich spolupútnikov. Navyše každá z destinačných oblastí, v ktorej sa pútnické miesto nachádza, oplýva osobitným prírodným a spoločenským prostredím, na ktoré je možné pri putovaní nadviazať a tým aj prehĺbiť zážitok, skúsenosti a zmysel putovania po  Ceste sv. Martina.

Pre zatraktívnenie a zmysluplnosť púte sú pripravené  pútnické preukazy pre zaznamenávanie postupu pútnikov v rámci programu, pripravuje sa ešte  informačná a komunikačná sieť pre starostlivosť o pútnikoch.