S P R Á V Y

H L A V N É   S P R Á V Y


V Stuttgarte na 102. katolíckom stretnutí bol vyrobený obrovský 1200 dielny plášť.Mnohé školy a organizácie darovali vlastnoručne pripravené kúsky, ktoré boli zošité a použité pri rôznych príležitostiach na podujatí.Na záver stretnutia symbolický plášť svätého Martina rozdelili. Nemecké centrum Svätého Martina poslalo kus plášťa európskym...

" Deň v znamení sochy sv. Martina. Ráno som mal stretnutie so zástupcami mesta Szombathely, kde sa v roku 316 narodil Sv. Martin a na jeho počesť vznikla cesta Via Sancti Martini, ktorá spája všetky miesta, kde sú kostoly a rôzne pamiatky nesúce jeho meno. Jedna vetva tejto cesty vedie aj do nášho mesta, ku Kostolu svätého Martina. V rámci...

Cyklistická púť na ceste sv Martina, Dolný Štàl - Zemné, 7. mája 2022.

V dňoch 12. až 14. mája sme sa zúčasatnili výročného valného zhromaždenia Európskej kultúrnej cesty sv.Martina v belgickom Beverene . Účastníkov stretnutia pozdravil hostiteľ Richard Willems, prezident belgickej organizácie. V prvej časti programu delegáti si vypočuli výročnú správu organizácií...

W E B O V Ý   K A N Á L   -   F A C E B O O K