S P R Á V Y

Umiestnenie symbolickej stopy na pútnickej ceste sv. Martina v Dolnom Štále sa uskutočnilo 16. marca 2024. Slávnostné prijatie bolo organizované v spolupráci so samosprávou obce v rámci celoročného programu podporovanou z programu Európskej únie, Interreg SKHU.

Via Sancti Martini Slovensko a o.z. Ecori opäť zorganizovali zbierku v duchu solidárnej spoločnosti a udržiavateľného životného štýlu zohľadňujúceho ochranu prírody a pri príležitosti blížiaceho sa sviatku svätého Martina - žiť a pracovať v duchu súcitu a nezištnosti.

Workshop

11.03.2023

Workshop Rád Európskej kultúrnej cesty Svätého Martina v meste Szombathely. Martineum, edukačné centrum, biskupský palác, kostol Sv. Martina v Pöse a Kőszegdoroszló.

W E B O V Ý   K A N Á L   -   F A C E B O O K