Stretnutie stredoeurópskych organizácií

23.03.2023

10. marca sme sa zúčastnili  na stretnutí rád Európskej kultúrnej cesty Svätého Martina v meste Szombathely.