Pútnické trasy na Slovensku

Via Insula Magna - trasa medzi Bratislavou a Dolným Štálom

Trasa medzi Dolným Štálom a obcou Zemné