K O N T A K T


Oficiálne web-stránky


Európska sieť krajinských svätomartinských organizácií: https://www.viasanctimartini.eu/

Kultúrna trasa sv. Martina z Tours: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-saint-martin-of-tours-route

Európsky inštitút kultúrnych trás: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/european-institute-of-cultural-routes