Súťaž v kreslení: Plášť sv. Martina

20.03.2024

Diela na tému Plášť sv. Martina - Fotoalbum z výstavy

Výsledok súťaže: 

Výzva na súťaž

Na súťaž možno prihlásiť kresby a maľby, ktoré znázorňujú život sv. Martina alebo jeho odkaz o význame charity, lásky a viery v dnešných podmienkach.

ťaž sa uskutočňuje v 3 kategóriách:

Menší žiaci do veku 10 rokov

Junior do veku 16 rokov

Mládež a dospelí nad 16 rokov veku

Termín na odovzdanie: 1. marca 2024. Adresa: Obecný úrad Dolný Štál, Ul. M. Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál

Najlepšie práce budú vystavené v Dolnom Štále 16. marca na otvorení roku sv. Martina a v septembri v rámci medzinárodnej konferencie Európskej kultúrnej cesty sv. Martina.

Diela navrhované odbornou komisiou budú ocenené. Okrem získania uznania a vecnej odmeny sa ocenené práce aj zverejnia na webovej stránke Rady Európskej Kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku (www.viasanctimartini.sk)