"Sharing Price" - Cena zdieľania

18.11.2021

V predvečer sviatku sv. Martina bola udelená cena ,,Zdieľanie" (Sharing Price) Občianskemu združeniu Ecori. Toto ocenenie založila Sieť centier Rady Európskej kultúrnej cesty svätého Martina. Rada Európskej kultúrnej cesty svätého Martina na Slovensku rozhodla túto cenu založenú opátstvom v Ligugé (Francúzsko) tohto roku venovať práve tejto OZ za obetavú prácu členov a dobrovoľníkov v oblasti ochrany prírody a duchovného dedičstva ako aj dobročinnosti v duchu odkazu sv. Martina.