Mesto Martin na Ceste sv. Martina

11.11.2022

" Deň v znamení sochy sv. Martina. Ráno som mal stretnutie so zástupcami mesta Szombathely, kde sa v roku 316 narodil Sv. Martin a na jeho počesť vznikla cesta Via Sancti Martini, ktorá spája všetky miesta, kde sú kostoly a rôzne pamiatky nesúce jeho meno. Jedna vetva tejto cesty vedie aj do nášho mesta, ku Kostolu svätého Martina. V rámci dnešného stretnutia sme sa preto dohodli, že v Martine bude osadená svätomartinská stopa, ktorá bude predstavovať nový bod na pútnickej ceste Sv. Martina. Martinčania si dnes na Divadelnom námestí mohli pozrieť aj nové modely sochy sv. Martina, ktoré vystavili členovia združenia Za sochu sv. Martina. Aj keď je osadenie sochy v skutočnej veľkosti zatiaľ len v prípravnej fáze, prebiehajú už diskusie o konkrétnom mieste, kde by sa mala nachádzať V tejto súvislosti sme diskutovali aj so sochárom Milanom Kuzicom a Petrom Nezvalom, autorom štúdie nového komplexného riešenia Námestia SNP, pretože toto miesto, aj vzhľadom na svoju históriu, je najlepším kandidátom na budúce umiestnenie sochy." (Ján Danko - občianske združenie Za sochu svätého Martina)

Publikácia na web-stránke mesta