Valné zhromaždenie v Belgicku

15.05.2022

V dňoch 12. až 14. mája sme sa zúčasatnili výročného valného zhromaždenia Európskej kultúrnej cesty sv.Martina v belgickom Beverene . Účastníkov stretnutia pozdravil hostiteľ Richard Willems, prezident belgickej organizácie. V prvej časti programu delegáti si vypočuli výročnú správu organizácií Belgicka,Holandska,Francúzska,Slovinska,Nemecka,Maďarska,Chorvátska,Talianska, Rakúska, Slovenska a Korziky za rok 2021 a prebrali plány na ďalší rok. Riešili fungovanie plánovanej spoločnej webovej stránky. Prezident organizácie informoval o pláne, na základe ktorého by bolo sieť pútnických ciest svätého Martina zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V druhej časti pozvaní hostia z celej Európy vypočuli zaujímavé prednášky a stretli sa s ľuďmi žijúcimi pri cestách sv. Martina a mohli inšpirovať ako zachovať a aktualizovať tradície a hodnoty sv. Martina.