Rada EKC sv. Martina na Slovensku na 7. ročníku DNÍ VIDIEKA 

16.09.2017


POZVÁNKA na 17. ročník DNÍ VIDIEKA V NÁRODNEJ RADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY pod záštitou predsedu NR SR, Andreja Danka

Vážené panie poslankyne, Vážení páni poslanci,

Vážené panie predsedníčky, Vážení páni predsedovia, starostky, starostovia, štatutári organizácií pôsobiacich na vidieku a všetci priaznivci vidieka.

Pozývame Vás na 17. ročník Dní vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky s názvom

"Vidiek - zdroj inšpirácie"

Cieľom stretnutia sú rozhovory so zákonodarcami o potrebách a problémoch slovenského vidieka, o možnostiach ich riešenia. Na podujatí môžete získať informácie o príležitostiach pre obyvateľov nášho vidieka, a to predstavením aktivít členov a partnerov OZ Vidieckeho parlamentu na Slovensku a výmenou skúseností s účastníkmi akcie.

Podujatie organizuje OZ Vidiecky parlament na Slovensku pod záštitou predsedu NR SR Andreja Danka, v spolupráci s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Deň vidieka bude otvorený stretnutím organizátorov a ich hostí s poslancami:

19. septembra 2017 o 12.00 hod. (utorok )

vo výstavných priestoroch NR SR na Západnej terase Bratislavského hradu, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava. Podujatie má už svoju dlhoročnú tradíciu, a preto prichádzame už sedemnástykrát predstaviť vybraný krásny kút našej republiky so svojimi aktivitami.

Prezentované budú:

· Magna Via, o. z. - turistická cesta zameraná na kultúrny a poznávací CR

/doc. Ing. Jozef Húska, CSc./

· Nitrianska kráľovská vínna cesta - združenie ekologického CR /Ing. Pavol Mada/

  • Rada Európskej kultúrnej cesty svätého Martina na Slovensku /Mgr. Martin Kvak/

Rozširovanie a propagácia Európskej kultúrnej cesty svätého Martina z Tours na Slovensku, vykonávanie dobrovoľníckej činnosti založenej na ideáloch svätého Martina z Tours.

  • Obec Pukanec, bývalé slobodné, banské kráľovské mesto, je známa svojimi vinohradmi, bohatou remeselnou a baníckou tradíciou. Miestne zvyky predstavia členovia Folklórneho súboru Volosán,

pukanskí vinári a pokračovatelia starodávnej hrnčiarskej a debnárskej tradičnej výroby.

Svoju činnosť priblížia Pukančania zo Spoločnosti priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie a Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov.

Súčasťou prezentácie obce bude ukážka prípravy a ochutnávka tradičného ľudového jedla - párancov, ktoré si pripravovali predkovia pri prácach v lese.

· Agentúra pre rozvoj vidieka - príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorej poslaním je najmä zhromažďovanie, analýza a šírenie informácií v oblasti rozvoja vidieka a podpora aktivít trvalo udržateľného, vyváženého sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych sídiel. V aktuálnom programovom období 2014 - 2020 je hostiteľským orgánom jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR.

  • Zároveň je ukážkou snahy priblížiť sa obnove obcí na európskej úrovni, pričom má upozorniť verejnosť a politikov na význam vidieka a upevniť jeho postavenie v spoločnosti.

Bude pre nás potešením, keď prispejete aj Vy k priebehu tohto už tradičného podujatia. Prosím, aby ste tiež pozvali zodpovedných pracovníkov za oblasť regionálnej politiky, cestovného ruchu a tých, ktorí sa zaoberajú potrebami vidieka.

Ing. Mária Behanovská, v. r. Mgr. Peter Antal, v. r.

predsedníčka OZ VIPA predseda Výboru NR SR

na Slovensku pre PaŽP

VIPA SK kontakt:

Kapitulská č. 13

974 01 Banská Bystrica

mbehanovska@stonline.sk, tel. 0915 446 538

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

19. 9. 2017 (utorok)

12:00 hod.

Otvorenie - príhovory - predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, VIPA SK

14:00 hod.

Prehliadka priestorov NR SR

20.- 21. 9. 2017 - Výstava otvorená pre verejnosť od 9:00 do 16:00 hod.

" Spoznávajme kraje svoje a spoznáme samých seba " (Andrej Kmeť )