Podujatie: 11. november 2017

13.11.2017

REKCSM - SK sa zúčastnila na Svätomartinskej folklórnej slávnosti v Dunajskej strede na pozvanie mestského kultúrneho strediska. S detičkami a s rodičmi sme maľovali lampášiky, rozprávali sme príbehy o sv. Martinovi a záujemcom sme dávali informácie o Európskej kultúrnej ceste sv. Martina.

Pod ochranou sv. Maratina zdolali bežci z Dolného Štálu 5 kilometrový "Beh na počesť vojnových veteránov" v Bratislave na cintoríne Petržalka - Kopčany dňa 11.11. začiatkom o 11:11 hod. (čas podpísania bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka v roku 1918).