Poďakovanie - Köszönet

14.11.2016

Naša oragnizácioa so skupinou dobrovoľníkov z ECORI o.z. by nemohla realizovať zastávku na ceste Via Sancti Martini v Dolnom Štále bez pomoci. Ďakujeme za materiál, finčnú výpomoc a odbornú prácu.

Podporovali nás:

Obec Dolný Štál, Manželia Csóka  Dolný Štál, Tôňska cesta, Green Gallery- Javorsky Viliam, Peter Gróf - R.G.T . PRESS s.r.o. - Dunajská Streda, Tomás Horváth, starosta obce,  pracovná skupina Zoltána Kosára Róbert Horváth - drevorezbár  Dolný Štál , Trnavský samosprávny kraj , Stinner József a kolegovia- Mosonmagyarovár, STAVEXAT, D.Š, s.r.o. - Norbert Szamaránszky,  Rada Európskej kultúrnej cesty sv. Martina - Maďarsko -   Szent Márton Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa, Manželia Szabó  - Dolný Štál, Gárdonyská ul., manželia Szitási  - Okoč,   Albin Varga - Veľký Meder, Ladislav Vlk -  súkromný podnikateľ, Dolný Štál

Zaplatené sumy: Šindeľ (Uritest s.r.o.) : 95,82 €, Tlač  (R.G.T: PRES s.r.o., bez grafickej prípravy): 90 € - , Doplnenie materiálu a stolárska práca (Peter Nagy, súkromný podnikateľ) : 700 €