Odovzdanie svätomartinskej stopy v Čeríne

13.11.2017

Tlačová kancelária KBS: Obec Čerín neďaleko Banskej Bystrice sa stala najvýchodnejším bodom európskej kultúrnej cesty svätého Martina. Tamojší kostol tak získal duchovné prepojenie s ďalšími európskymi kostolmi, zasvätenými svätému Martinovi. Počas slávnostnej svätej omše prijali veriaci od zástupcov pútnickej cesty stopu svätého Martina z Tour, ktorá si našla trvalé miesto pri oltári kostolíka v Čeríne.

Celoeurópska cesta svätého Martina vznikla aj vďaka nápadu Róberta Orbána z maďarského mesta Szombathely, kde sa svätý Martin narodil. "To je trasa zo Szombathely do francúzskych Tour a to je 2700 kilometrov a plus ešte sa pripája Slovensko, takže viac kostolov," hovorí Róbert Orbán. Pútnická cesta pre peších turistov je vybudovaná najmä na západnom Slovensku. "Na Slovensku z Dómu svätého Martina až do Dolného Štálu, teraz vstupuje Čerín na túto cestu svätého Martina," spomína Eva Szúcz, ktorá bola v Čeríne prítomná za Slovenskú radu pútnickej cesty. 


Symbolickú stopu svätého Martina z Tour prijal spolu s veriacimi miestny duchovný otec Dušan Mesík. "Európa sa odkresťančuje, ako Martin evanjelizoval práve tú pohanskú Gáliu aj iné kúty Európy, aj my sme zodpovední za to, aby sa to Kristovo svetlo priniesli do kútov nielen v našej farnosti, ale kútov Slovenska a Európy," hovorí. Martin Kvak z mikroregiónu Severné Podpoľanie oceňuje prítomnosť európskej kultúrnej cesty v Čeríne ako šancu aj pre vidiecky turizmus v regióne.


Kostol svätého Martina v Čeríne získal túto symbolickú stopu ako tretí v poradí na Slovensku. Pútnický symbol sa nachádza tiež v Bratislave a v Dvoroch nad Žitavou.


ZDROJE

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170925019 

Pôvodný zdroj: Rádio LUMEN / Ivo Novák