Návšteva na vojenskom cintoríne v Kopčanoch 

11.10.2020