Medzinárodné stretnutie organizácií svätomartinskej pútnej cesty na Slovensku

04.07.2018

Naša organizácia mala za česť privítať na Slovensku vzácnych hostí: pána Antoine Selosse, predsedu Európskeho centra kultúrnej cesty sv. Martina z Francúzska, predsedu maďarskej organizácie, Róberta Orbána s delegáciou, a predsedkyňu chorvátskej organizácie, Ines Sabotič. Po návšteve Katedrály sv. Martina v Bratislave sa uskutočnilo neformálne stretnutie a rokovanie na turistickej zastávke pútnikov v Dolnom Štáli a obhliadka pamätihodností obce.