Medzinárodný snem Európskej kultúrnej cesty sv. Martina

13.11.2017

29.- 30. septembra 2017 sa uskutočnil Snem Európskej kultúrnej cesty sv. Martina.

Z jedenástich členov na sneme sa zúčastnili predstvitelia deviatich krajín: (Belgicko , Francúzsko, Holandsko, Luxemburg, Maďarsko, Nemecko, Slovensko, Slovinsko). Tir štáty, resp. jeden región neboli prítomní rokovania. (Chorvátsko, Taliansko, a Korzika). Hostiteľom snemu bola nemecká organizácia Martinusgemeinschaft.

Snem bol doplnený o krátku vedeckú konferenciu, ktorá sa skladala zo štyroch prednášok: na Werner Mezger (Freiburgi Egyetem) hovril o zvyklostiach na území Európy v súvislosti so sv. Martinom, Johannes Schilling rozoberal súvislosti medzi spomienkami na Martina Luthera a kultom sv. Martinom z Tours. Bruno Judic (Univerzita Rabelais, Tours) poukázal na súvislosti medzi podpísaním dohody o skončení prvej svetovej vojny 11. novembra 1918 a sv. Martinom. Ferenc Tóth (Maďarská akadémia vied - Inštitút vedy o dejine) mal predstavenie o vojakoi martinovi, ktorý pochádzal z Pannónie.

Na konci dvojdňového programu mohli účastníci navštíviť blízke mestá Weingarten a Ravensburg.