Dobročinné podujatie v Čeríne

15.10.2019

V dňoch 14. až 16. októbra 2019 Rada Európskej kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku prevzala záštitu nad dobročinným podujatím, ktoré spoluzorganizovala s čerínskou svätomartinskou komunitou. Účelom podujatia bolo darovanie šatstva pre ľudí z okolia, ktorí ho potrebujú a pri ktorých nájde využitie.

Poďakovanie patrí aj darcovi, ktorý si prial ostať nemenovaný.