Cyklistická púť na Via Sancti Martini - Via Insula Magna

14.08.2021

14. augusta 2021 na Žitnoostrovskej ceste sv. Martina - Via Insula Magna

2021. augusztus 14 -én a csallóközi Szent Márton zarándokúton